TVM logo 2019

Algemene informatie

 

Contributie 2019

Algemeen lidmaatschap  (peildatum: 1 januari 2019)

  •          23 jaar en ouder         € 85,00 per jaar
  •          16 t/m 22 jaar            € 52,50 per jaar
  •          12 t/m 15 jaar            € 45,00 per jaar
  •                  t/m 11 jaar             € 35,00 per jaar.

Proeflidmaatschap:

Is geldig gedurende 3 maanden en kost € 30,00 

Studentenlidmaatschap:

Is geldig van half juni t/m augustus en kost € 25,00.

Nieuwe leden betalen eenmalig € 7,50 inschrijfkosten  en dienen een pasfoto in te leveren bij de ledenadministratie:

De contributie wordt middels een automatische incasso geïnd.

Als je het lidmaatschap wilt opzeggen dien je dit voor 1 december te melden bij de ledenadministratie dit i.v.m. contributie knltb.

Het reserveren van banen

Banen worden gereserveerd d.m.v. het afhangsysteem. Dit systeem werkt als volgt:

Iedereen die op een bepaald tijdstip speelt of wil spelen, moet zijn kaartje op het reserveringsbord hangen. Men kan dan een uur spelen. De namen op de kaartjes moeten corresponderen met de namen van degene(n) die op dat moment spelen. Is dat niet het geval, dan kunnen anderen op dat moment afhangen en de plaats innemen van degene(n)  op de baan die niet heeft afgehangen, of andermans kaartje heeft gebruikt.

Het is niet toegestaan op een gereserveerde tijd de kaartjes te verhangen op een volgend tijdstip, zodat er feitelijk langer dan een uur wordt getennist.

Indien na een gereserveerde tijd de baan nog vrij is, mag men doorspelen, tenzij binnen een kwartier anderen komen. Voor hen moet de baan dan vrij worden gemaakt.

Reserveringen kunnen worden gedaan op de speeldag zelf, of daags tevoren na 22.00 uur.

Introducé

Bent u geen lid, maar wilt toch een keer met een lid meetennissen, dan betaalt u daarvoor € 3,- per keer.

Banen huren door externe partijen

Het is mogelijk banen te huren bij TVM. De kosten bedragen:

per baan € 10,- per uur
              € 40,- per dagdeel

U kunt zich daarvoor bij één van de bestuursleden melden.

Samenstelling en taken bestuur 

Joke Peeters

Voorzitter
Toernooien
Promotieactiviteiten

Franca van Mierlo

Dubbelcompetitie
Promotieactiviteiten
Tennisballen

Tiny Janssen

Penningmeester
Ledenadministratie
Website

Geert Hendriks

Secretaris
Onderhoud
Contactpersoon GAM

 Gerty Cremers

Toernooien
Promotieactiviteiten
Contactpersoon Dorpsraad

 

laatste nieuws

Nieuwe bestuurssamenstelling:

Joke Peeters
Geert Hendriks
Tiny Janssen
Gerty Cremers
Franca van Mierlo

Agenda

Activiteiten senioren 2021

Onder Corona voorbehoud!


12 mei    Ledenvergadering
9 juli       Barbeknoeitoernooi
12 sept.  Dauwtraptoernooi
15 okt.    Herfsttoernooi
9 jan. '22 Nieuwjaarstoernooi

 

Tennisweer

peeters.png

TVM Lidwinahof 12 5801JW VENRAY